speedometer, dashboard, car-1249610.jpg
Praktijklessen

In tegenstelling tot andere rijscholen bieden wij geen lespakketten aan. Immers betaal je vaak meer voor de extra lessen buiten je pakket waardoor je toch nog duurder uitkomt dan gewoon een regulier uur tarief.

Het doel van rijschool Enroute is om van jou een veilige en vertrouwde verkeersdeelnemer te maken , dus meer dan alleen gas geven en schakelen, maar echt inzicht in het verkeer.

De ervaring leert dat elke leerling uniek is en je eigenlijk nooit vooraf kunt zeggen hoeveel lessen er precies nodig zijn om je praktijk examen aan te vragen. De praktijk leert dat je dit vaak pas na 4 tot 6 lessen echt kunt zeggen op basis van de voorderingen in voertuigbeheersing en verkeersinzicht. Daarom werken we met een voortgangmonitoring systeem waarin we exact bijhouden hoe het staat met de gemaakt vorderingen en mogelijke duur tot het Praktijkexamen of tussentijdse toets. We houden van transpantie en duidelijkheid in jouw belang als leerling.